ווער האט דא געשריבן?

דאס איז א ליסטע פון אלע ניקס וואס האבן דא געשריבן.
ניק הודעות
שלומיאל 3
קהלס נער 2
יאהאן 1