ווער האט דא געשריבן?

דאס איז א ליסטע פון אלע ניקס וואס האבן דא געשריבן.
ניק הודעות
נייעס 4
מיין מיינונג 2
שעפעלע 2