ווער האט דא געשריבן?

דאס איז א ליסטע פון אלע ניקס וואס האבן דא געשריבן.
ניק הודעות
קנאי 4
קנאי 3
נייעס 2
סקריקין 2
שארר אפ 1