ווער האט דא געשריבן?

דאס איז א ליסטע פון אלע ניקס וואס האבן דא געשריבן.
ניק הודעות
לייבעלע לאוב 2
שעפעלע 2
יאהאן 1