ווער האט דא געשריבן?

דאס איז א ליסטע פון אלע ניקס וואס האבן דא געשריבן.
ניק הודעות
יאהאן 4
לייבעלע לאוב 4
יהודי 2