ווער האט דא געשריבן?

דאס איז א ליסטע פון אלע ניקס וואס האבן דא געשריבן.
ניק הודעות
יאהאן 6
שלומיאל 5
נייעס 1
ספאנדזש 1