ווער האט דא געשריבן?

דאס איז א ליסטע פון אלע ניקס וואס האבן דא געשריבן.
ניק הודעות
יאהאן 2
מיין מיינונג 2
Yiddish 1