ווער האט דא געשריבן?

דאס איז א ליסטע פון אלע ניקס וואס האבן דא געשריבן.
ניק הודעות
טעכנעלאגיע 7
Yiddish 4
ראש הקהל 3