ווער האט דא געשריבן?

דאס איז א ליסטע פון אלע ניקס וואס האבן דא געשריבן.
ניק הודעות
שלומיאל 3
בולעטין 2
יאהאן 2
לטובה 1