יעצט איז: מאנטאג נאוועמבער 19, 2018 1:18 pm


Welcome to דער קרעטשמע גאסט! רעגיסטריר  Or performs the  אריינסיינען

מעלדונג:
Advanced BBCode Box 3 by mssti

Advanced BBCode Box 3 :: Help Page

Description : Font type

BBCode usage format:
[font=Comic Sans MS]text[/font]

Note: You can define additional font-families
Example :
[font=Comic Sans MS]The quick brown fox jumps over the lazy dog[/font]

Result :
The quick brown fox jumps over the lazy dog
צוריק צו אויבן

Description : Font size

BBCode usage format:
[size=150]large text[/size]

Note: The value will be interpreted as a percentage
Example :
[size=150]The quick brown fox jumps over the lazy dog[/size]

Result :
The quick brown fox jumps over the lazy dog
צוריק צו אויבן

Description : Highlight text

BBCode usage format:
[highlight=yellow]text[/highlight]

Tip: You can also use highlight=#FFFF00
Example :
[highlight=yellow]The quick brown fox jumps over the lazy dog[/highlight]

Result :
The quick brown fox jumps over the lazy dog
צוריק צו אויבן

Description : Font colour

BBCode usage format:
[color=red]text[/color]

Tip: You can also use color=#FF0000
Example :
[color=red]The quick brown fox jumps over the lazy dog[/color]

Result :
The quick brown fox jumps over the lazy dog
צוריק צו אויבן

Description : Code display

BBCode usage format:
[code]code[/code]

Example :
[code]The quick brown fox jumps over the lazy dog[/code] or [code=php]The quick brown fox jumps over the lazy dog[/code]

Result :
קאוד: וועהל אויס אלעס
The quick brown fox jumps over the lazy dog
or
קאוד: וועהל אויס אלעס
The quick brown fox jumps over the lazy dog

צוריק צו אויבן

Description : Quote text

BBCode usage format:
[quote]text[/quote] or [quote=“member”]text[/quote]

Example :
[quote]The quick brown fox jumps over the lazy dog[/quote] or [quote="member"]The quick brown fox jumps over the lazy dog[/quote]

Result :
The quick brown fox jumps over the lazy dog
or
member האט געשריבן:The quick brown fox jumps over the lazy dog

צוריק צו אויבן

Description : List

BBCode usage format:
[list]text[/list]

Note: Use [*] for each list item
Example :
[list][*]Item 1[*]Item 2[*]Item 3[/list] or [list][*]Item 1[list][*]sub-item 1[list][*]sub-sub-item1[/list][/list][/list]

Result :
 • Item 1
 • Item 2
 • Item 3
or
 • Item 1
  • sub-item 1
   • sub-sub-item1

צוריק צו אויבן

Description : Ordered list

BBCode usage format:
[list=1|a|A|i|I]text[/list]

Note: Use [*] for each list item
Example :
[list=1][*]Item 1[*]Item2[*]Item3[/list] or [list=a][*]Item a[*]Item b[*]Item c[/list] or [list=A][*]Item A[*]Item B[*]Item C[/list] or [list=i][*]Item i[*]Item ii[*]Item iii[/list] or [list=I][*]Item I[*]Item II[*]Item III[/list]

Result :
 1. Item 1
 2. Item2
 3. Item3
or
 1. Item a
 2. Item b
 3. Item c
or
 1. Item A
 2. Item B
 3. Item C
or
 1. Item i
 2. Item ii
 3. Item iii
or
 1. Item I
 2. Item II
 3. Item III

צוריק צו אויבן

Description : Tabs

BBCode usage format:
[tabs] [tabs:Title]this tab text[tabs:Another]this tab text[/tabs]

Example :
[tabs] [tabs:Tab Title] All the content below this tag will be displayed inside this tab, until another tab is declared with: [tabs:XXX].[tabs:Another Tab] And so on...until the end of the page or optionally you can use [/tabs] to end the last tab and display normal text outside the tabs.[/tabs]

Result :
Tab Title :  All the content below this tag will be displayed inside this tab, until another tab is declared with: [tabs:XXX].
Another Tab :  And so on...until the end of the page or optionally you can use [/tabs] to end the last tab and display normal text outside the tabs.

צוריק צו אויבן

Description : Horizontal line

BBCode usage format:
[hr]

Note: Creates a horizontal line to seperate text
Example :
The quick brown fox jumps over the lazy dog[hr]The quick brown fox jumps over the lazy dog

Result :
The quick brown fox jumps over the lazy dog
The quick brown fox jumps over the lazy dog
צוריק צו אויבן

Description : Bold text

BBCode usage format:
[b]text[/b]

Example :
[b]The quick brown fox jumps over the lazy dog[/b]

Result :
The quick brown fox jumps over the lazy dog
צוריק צו אויבן

Description : Italic text

BBCode usage format:
[i]text[/i]

Example :
[i]The quick brown fox jumps over the lazy dog[/i]

Result :
The quick brown fox jumps over the lazy dog
צוריק צו אויבן

Description : Underline text

BBCode usage format:
[u]text[/u]

Example :
[u]The quick brown fox jumps over the lazy dog[/u]

Result :
The quick brown fox jumps over the lazy dog
צוריק צו אויבן

Description : Superscript text

BBCode usage format:
[sup]text[/sup]

Example :
This is normal text [sup]The quick brown fox jumps over the lazy dog[/sup] this is normal text

Result :
This is normal text The quick brown fox jumps over the lazy dog this is normal text
צוריק צו אויבן

Description : Subscript text

BBCode usage format:
[sub]text[/sub]

Example :
This is normal text [sub]The quick brown fox jumps over the lazy dog[/sub] this is normal text

Result :
This is normal text The quick brown fox jumps over the lazy dog this is normal text
צוריק צו אויבן

Description : Insert URL

BBCode usage format:
[url]http://url[/url] or [url=http://url]URL text[/url]

Example :
[url=http://www.phpbb.com]Visit phpBB![/url]

Result :
Visit phpBB!
צוריק צו אויבן

Description : Insert image

BBCode usage format:
[img]http://image_url[/img] or [img=left|center|right|float-left|float-right]http://image_url[/img]

Example :
[img]http://www.google.com/intl/en_com/images/logo_plain.png[/img]

Result :
בילד
צוריק צו אויבן

Description : Insert thumbnail

BBCode usage format:
[thumbnail]http://image_url[/thumbnail] or [thumbnail=left|center|right|float-left|float-right]http://image_url[/thumbnail]

Example :
[thumbnail]http://www.google.com/intl/en_com/images/logo_plain.png[/thumbnail]

Result :
בילד
צוריק צו אויבן

Description : Insert a table

BBCode usage format:
[table=(CSS style)][tr=(CSS style)][td=(CSS style)]text[/td][/tr][/table]

Example :
[table=width:50%;border:1px solid #cccccc][tr=text-align:center][td=border:1px solid #cccccc]The quick brown fox jumps over the lazy dog[/td][/tr][/table]

Result :
The quick brown fox jumps over the lazy dog

צוריק צו אויבן

Description : Justify align text

BBCode usage format:
[align=justify]text[/align]

Example :
[align=justify]The quick brown fox jumps over the lazy dog[/align]

Result :
The quick brown fox jumps over the lazy dog
צוריק צו אויבן

Description : Left align text

BBCode usage format:
[align=left]text[/align]

Example :
[align=left]The quick brown fox jumps over the lazy dog[/align]

Result :
The quick brown fox jumps over the lazy dog
צוריק צו אויבן

Description : Center align text

BBCode usage format:
[align=center]text[/align]

Example :
[align=center]The quick brown fox jumps over the lazy dog[/align]

Result :
The quick brown fox jumps over the lazy dog
צוריק צו אויבן

Description : Right align text

BBCode usage format:
[align=right]text[/align]

Example :
[align=right]The quick brown fox jumps over the lazy dog[/align]

Result :
The quick brown fox jumps over the lazy dog
צוריק צו אויבן

Description : Insert Email

BBCode usage format:
[email]user@server.ext[/email] or [email=user@server.ext]My email[/email]

Example :
[email=user@server.ext]user@server.ext[/email]

Result :
user@server.ext
צוריק צו אויבן
cron